Regeling stimulering verkeersveiligheids-maatregelen 2020-2021

De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 is een regeling van de Rijksoverheid voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden.

Gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen konden tot en met 1 september een rijksbijdrage van 50% aanvragen voor verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals de aanleg en het verbreden van fietspaden, veilige voetgangersoversteekplaatsen, het inrichten van schoolzones, het afwaarderen van 50 km/u wegen en de aanleg van kruispuntplateaus en rotondes.

De aanvraag is gesloten.

Voor meer informatie over de uitkomsten van de regeling lees de brief aan de Tweede Kamer.

Investeringsimpuls verkeersveiligheid

De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 maakt onderdeel uit van de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Het Rijk heeft voor de komende tien jaar €500 mln. beschikbaar om een extra impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hiermee draagt het Rijk bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen.

Resultaten 2020-2021

Klik op de afbeelding op de infographic te vergroten.