Investeringsimpuls verkeersveiligheid

Het Rijk heeft voor de komende tien jaar €500 mln. beschikbaar om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Het geld wordt in verschillende tranches besteed.

Op deze website vind je informatie over de investeringsimpuls verkeersveiligheid, beantwoorden we veelgestelde vragen en lees je over de resultaten van de eerste tranche.

Uitleg over de investeringsimpuls

Regeling stimulering verkeers-veiligheidsmaatregelen 2020-2021

Het eerste deel van het beschikbare geld is besteed via de regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021.

Gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen konden tot en met 1 september 2020 een rijksbijdrage van 50% aanvragen voor verkeers-veiligheidsmaatregelen, zoals de aanleg en het verbreden van fietspaden, veilige voetgangers-oversteekplaatsen, het inrichten van schoolzones, het afwaarderen van 50 km/u wegen en de aanleg van kruispuntplateaus en rotondes.

NB: Een deel van deze maatregelen moet binnen een jaar worden uitgevoerd. Gebleken is dat dit niet in alle gevallen mogelijk is, mede vanwege de situatie rond COVID-19. Het ministerie van IenW werkt daarom aan een aanpassing van de regeling waardoor de uiterlijke realisatietermijn van deze zogeheten één-jaarsmaatregelen verschuift van 30 november 2021 naar eind 2022. Voor meer informatie bekijk de Vraag en antwoord-pagina.

Voor meer informatie over de uitkomsten van de regeling lees de brief aan de Tweede Kamer en in de onderstaande infographic.

Klik op de afbeelding op de infographic te vergroten.

Infographic van de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

Start ontwerp van de tweede tranche Investeringsimpuls verkeersveiligheid

Het Ministerie van IenW is gestart met het ontwerpen van de tweede tranche van de Investeringsimpuls verkeersveiligheid. Informatie hierover zal op deze website te vinden zijn. Zie tevens de Vraag en antwoord-pagina.