Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Het Rijk heeft tot 2030 een half miljard euro beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het geld wordt in verschillende tranches (aanvraagrondes) besteed.

Inmiddels hebben 306 van de 365 medeoverheden tijdens één of beide tranches een aanvraag gedaan. Een aanvraag kon worden ingediend voor een rijksbijdrage van maximaal 50% voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Daarbij was een lijst maatregelen opgenomen welke voor verstrekking van een rijksbijdrage in aanmerking kwamen.

Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) werken we op dit moment de derde tranche verder uit. Voor meer informatie kunt u de Nieuwsbrief Maart 2024 en de Tweede Kamerbrief Doorontwikkeling Investeringsimpuls van 28 maart 2024 raadplegen.

Heb je vragen over de regeling, de aanvraagprocedure, de ondersteuning of de verantwoording? Kijk of je vraag wordt beantwoord op de pagina vraag en antwoord. Ook is het mogelijk je vragen te mailen naar: info@investeringsimpulsspv.nl

Wil je op de hoogte blijven van de investeringsimpuls verkeersveiligheid?
Houd de nieuwspagina in de gaten!

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Tussenstand Investeringsimpuls

%
235 miljoen euro van de 500 miljoen euro is besteed.

Recent nieuws

Uitkomsten van de eerste twee tranches

Klik op de afbeelding om de infographic te vergroten.