Investeringsimpuls verkeersveiligheid

De investeringsimpuls verkeersveiligheid is een regeling van de Rijksoverheid voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden. Gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen kunnen vanuit de investeringsimpuls en rijksbijdrage van 50% ontvangen voor bepaalde verkeersveiligheidsmaatregelen.

De aanvraag is gesloten.

Over de aanvraag

De procedure om een rijksbijdrage aan te vragen bestaat uit vijf stappen. Bekijk het schema hieronder voor toelichting op de stappen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juli tot en met 1 september 2020.

Raadpleeg de website van het Kennisnetwerk SPV voor meer informatie over de regeling en de maatregelen om voor een rijksbijdrage in aanmerking komen.


Let op:

  • Je kunt geen aanvraag meer doen.

Stappen in de aanvraagprocedure

Klik op een van de stappen voor meer informatie.

Voorbereiden
Opstellen plan
Indienen aanvraag
Beoordeling aanvraag
Uitvoering en verantwoording