Investeringsimpuls Verkeersveiligheid tweede tranche
(2022-2023)

Het Rijk heeft voor de komende tien jaar €500 mln. beschikbaar om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Het geld wordt in verschillende tranches besteed.

Van 1 juli 2022 tot en met 1 oktober 2022 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen een aanvraag indienen voor de tweede tranche. Een aanvraag kan worden ingediend voor een rijksbijdrage van maximaal 50% voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. In de Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 is opgenomen welke maatregelen dit zijn.

Op deze website is de benodigde informatie te vinden om een aanvraag te kunnen doen, waaronder de regeling, het aanvraagformulier en de menukaart kostenkengetallen. Alle benodigde documenten zijn te vinden op de paginadocumenten.Om een aanvraag te kunnen doen moet de aanvrager beschikken over een risicoanalyse.

Het is mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het opstellen van een risicoanalyse en/of uitvoeringsagenda. Meld je aan voor ondersteuning door ditformuliervan het Kennisnetwerk SPV in te vullen. Nadat de ondersteuningsaanvraag is ingediend, neemt het expertteam telefonisch contact met je op om de ondersteuningsvraag samen door te nemen. Dit team stemt met je af welke vorm van ondersteuning het beste past.

Heb je vragen over de regeling, de aanvraagprocedure of de ondersteuning? Kijk of je vraag wordt beantwoord op de paginavraag en antwoord.Ook is het mogelijk je vragen te mailen naar: info@investeringsimpulsspv.nl

Wil je op de hoogte blijven van de investeringsimpuls verkeersveiligheid?
Houd denieuwspaginain de gaten!

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Achtergrondinformatie Investeringsimpuls Verkeersveiligheid