Investeringsimpuls Verkeersveiligheid tweede tranche
(2022-2023)

Het Rijk heeft voor de komende tien jaar €500 mln. beschikbaar om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Het geld wordt in verschillende tranches besteed.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt inmiddels aan de tweede tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid. De tweede tranche wordt naar verwachting opengesteld op 1 juli 2022. Tot en met 1 oktober 2022 kan een aanvraag worden ingediend.

Op deze website vind je informatie over de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, beantwoorden we veelgestelde vragen, publiceren we het aanvraagformulier voor de tweede tranche en lees je over de resultaten van de eerste tranche die plaatsvond in 2020-2021.

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Achtergrondinformatie Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Start tweede tranche Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (2022-2023)

Het aanvraagformulier, de kostenkengetallen en de regeling zelf worden gepubliceerd op deze website.

De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 is in april 2022 naar de Tweede Kamer verzonden ten behoeve van de voorhangprocedure. De regeling, zoals verzonden naar de Tweede Kamer, is op deze pagina alvast te bekijken. De regeling is momenteel nog concept. De definitieve regeling wordt zo spoedig mogelijk na het afronden van de voorhangprocedure gepubliceerd in de Staatscourant, waarna je de definitieve regeling op deze website vindt.