Investeringsimpuls Verkeersveiligheid tweede tranche
(2022-2023)

Het Rijk heeft voor de komende tien jaar €500 mln. beschikbaar om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Het geld wordt in verschillende tranches besteed.

Van 1 juli 2022 tot en met 1 oktober 2022 konden gemeenten, provincies en waterschappen een aanvraag indienen voor de tweede tranche. Een aanvraag kon worden ingediend voor een rijksbijdrage van maximaal 50% voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. In de Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 is opgenomen welke maatregelen dit waren.

Heb je vragen over de regeling, de aanvraagprocedure, de ondersteuning of de verantwoording? Kijk of je vraag wordt beantwoord op de paginavraag en antwoord.Ook is het mogelijk je vragen te mailen naar: info@investeringsimpulsspv.nl

Wil je op de hoogte blijven van de investeringsimpuls verkeersveiligheid?
Houd denieuwspaginain de gaten!

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Achtergrondinformatie Investeringsimpuls Verkeersveiligheid