Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Het Rijk heeft tot 2030 een half miljard euro beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het geld wordt in verschillende tranches (aanvraagrondes) besteed.

Inmiddels is tijdens de eerste twee tranches bijna € 235 mln. uitgegeven en hebben 306 van de 365 medeoverheden tijdens één of beide tranches een aanvraag gedaan. Een aanvraag kon worden ingediend voor een rijksbijdrage van maximaal 50% voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Daarbij was een lijst maatregelen opgenomen welke voor verstrekking van een rijksbijdrage in aanmerking kwamen.

Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) werken we op dit moment de derde tranche verder uit. Eind 2023 wordt hier meer over bekend.

Heb je vragen over de regeling, de aanvraagprocedure, de ondersteuning of de verantwoording? Kijk of je vraag wordt beantwoord op de paginavraag en antwoord.Ook is het mogelijk je vragen te mailen naar: info@investeringsimpulsspv.nl

Wil je op de hoogte blijven van de investeringsimpuls verkeersveiligheid?
Houd denieuwspaginain de gaten!

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Uitkomsten van de eerste twee tranches

Uitkomsten eerste tranche (2020-2021)

Uitkomsten tweede tranche (2022-2023)

Achtergrondinformatie
Investeringsimpuls Verkeersveiligheid