Wordt de tweede tranche geëvalueerd?

Ja. Deze evaluatie wordt op dit moment opgestart. De verwachting is dat deze in Q3 2023 gereed is. De resultaten worden dan openbaar.