Wie kunnen een aanvraag doen?

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen een aanvraag doen. Voor gemeenten die vallen onder een vervoerregio geldt dat de aanvraag via de betreffende vervoerregio wordt gedaan.