Wie kan een aanvraag doen?

Een aanvraag voor rijksbijdrage voor het realiseren van een rijksbijdrage kan woden aangevraagd door gemeenten, provincies en waterschappen.