Welke vragen moet ik beantwoorden bij het invullen van de verantwoording?

De invulwijzer en tips en tricks van de regeling staat op deze pagina.

 1.  Besteding: de totale besteding (rijksbijdrage en cofinanciering) aan de beschikte maatregelen in verantwoordingsjaar
 2. Cumulatieve besteding: de totale besteding (rijksbijdrage en cofinanciering) aan de beschikte
  maatregelen vanaf heteerste verantwoordingsjaar.
 3. Cumulatieve cofinanciering: De som van de uitgegeven cofinanciering vanaf het eerste verantwoordingsjaar.
  De cofinanciering bestaat uit de eigen bijdrage en de eventuele bijdrage van de provincie.
 4. Zijn alle maatregelen afgerond waarvoor de rijksbijdrage is ontvangen? Vul dan ‘Ja’ in, zo niet, vul dan ‘Nee’ in.
 5. Selecteer uit het keuzemenu de maatregelen welke aan uw organisatie zijn beschikt.
 6. Geef per geselecteerde maatregel aan of deze wel of niet volledig is uitgevoerd.
 7. Vul het aantal opgeleverde stuks of meters van de maatregel in.
 8. Open veld voor aanvullende toelichting. Dit is niet verplicht