Wat is de stand van zaken betreft de eerste- en tweede tranche?

De aanvraagtermijnen van de eerste en tweede tranche zijn verstreken. Daarvoor kan geen aanvraag meer worden ingediend. Wegbeheerders die een rijksbijdrage hebben ontvangen, zijn aan de slag met de uitvoering van de maatregelen. Informatie over de eerste tranche vindt u hier. Voor de tweede tranche, klik hier.