Wat is de investeringsimpuls verkeersveiligheid?

Het Rijk heeft voor de periode 2020-2030 € 500 mln. beschikbaar om een extra impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van het onderliggend wegennet. Het Rijk draagt hiermee voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Deze rijksbijdrage wordt via meerdere tranches ingezet. De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 is de eerste tranche. De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 is de tweede tranche.