Wanneer moeten de maatregelen uiterlijk worden gerealiseerd?

Alle maatregelen waarvoor een rijksbijdrage is verstrekt, moeten uiterlijk op 31 december 2027 zijn gerealiseerd.