Waarover moet ik verantwoording afleggen?

Voor de regelingen Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (E20) en Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (E84) legt u verantwoording af over de totale bestede kosten, de eigen bijdrijage aan die kosten (de cofinanciering) en de voortgang per maatregelnummer. Per maatregel geeft u aan of deze volledig is uitgevoerd, en welk aantal (stuks of meters) is gerealiseerd.