Waarom moet u verantwoorden?

Door het invullen van de verantwoording controleren wij of besteding van de rijksbijdrage in lijn is met de regeling (en beschikking), en gaan wij of aan de andere voorwaarden van de regeling wordt voldaan.