Waarom moet een risicoanalyse bij de aanvraag aanwezig zijn?

  • In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 staat de risicogestuurde aanpak centraal. Om hier invulling aan te geven, is afgesproken dat wegbeheerders risicoanalyses en uitvoeringsagenda’s opstellen.
  • Om de risicogestuurde aanpak van het SPV 2030 een stap verder te brengen, is bij de tweede tranche het hebben van een risicoanalyse verplicht. Zonder risicoanalyse kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
  • Bij de aanvraag wordt ook gevraagd of er een uitvoeringsagenda beschikbaar is. Op dit moment beschikt minder dan 50% van de gemeenten over een uitvoeringsagenda. Mocht er nog geen uitvoeringsagenda beschikbaar zijn, dan kan bij het indienen van de aanvraag worden aangegeven wanneer de uitvoeringsagenda gereed zal zijn. Het streven is dat men uiterlijk 31 december 2023 de uitvoeringsagenda’s gereed heeft.
  • Zie ook ‘vraag en antwoord’ Ondersteuning gemeenten bij het opstellen van een risicoanalyse en uitvoeringsagenda.