Waarbij wordt ondersteuning verleend?

Het gaat om ondersteuning bij het opstellen van een risicoanalyse en een uitvoeringsagenda. Welke vorm van ondersteuning het beste bij uw situatie past stemt het expertteam graag met u af. Het expertteam kan bijvoorbeeld een lightversie van de risicoanalyse leveren en samen met u de verkeersveiligheidsrisico’s binnen uw gemeente prioriteren. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het opstellen van een vormtoets van (een deel van) uw wegennet, waarbij uw wegen op hoofdlijn worden getoetst aan ‘Duurzaam Veilig inrichtingskenmerken’. Wellicht heeft u zelf al een concept risicoanalyse. Het expertteam kan u dan van feedback voorzien of u helpen om bepaalde onderdelen verder uit te werken.