Waar moet ik op letten bij de verantwoording?

Het is belangrijk dat u de verantwoording zo compleet en juist mogelijk invult. Let er daarbij op dat de maatregelen waarover de verantwoording aflegt overeenkomen met de ontvangen beschikking en u ’totale besteding’ en ‘cofinanciering’ op de juiste manier interpreteert. De ‘Totale besteding’ bestaat uit de som van de eigen bijdrage + de bijdrage van de provincie + de rijksbijdrage. De ‘Cofinanciering’ berekent u door de ‘Totale besteding’ te verminderen met de bestede rijksbijdrage.