Op welke belangrijke punten wijkt de tweede tranche af van de eerste tranche?

  • Om een aanvraag te kunnen doen, moet de aanvrager beschikken over een risicoanalyse. Zonder risicoanalyse kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
  • De verdeelsleutel is aangepast. Bij de eerste tranche werd gewerkt met het molenaarsprincipe (“wie het eerst komt, wie het eerst maalt”). Bij de tweede tranche is de maximale rijksbijdrage bepaald op basis van het aantal km wegen in beheer van gemeenten, provincies en waterschappen.
  • Een aantal maatregelen is toegevoegd aan de menukaart van de regeling, bijvoorbeeld de aanleg van fietsstraten.