Is er al meer bekend over de derde tranche?

De komende periode wordt de invulling van de derde tranche nader uitgewerkt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Vervoerregio Amsterdam. De tweede kamer wordt eind 2023 over dit traject geïnformeerd. Houd deze website in de gaten voor de laatste informatie.