Is de aanvraag voor een rijksbijdrage inclusief of exclusief btw?

De aanvraag voor een rijksbijdrage is exclusief btw. Let op: in de Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (bijlage 2) is de maximale rijksbijdrage per overheid inclusief btw opgenomen. De maximale rijksbijdrage per overheid exclusief btw is hier te vinden. De betaalde btw kan worden teruggevraagd bij het btw-compensatiefonds.