Ik heb uit de eerste en/of tweede tranche een rijksbijdrage ontvangen, maar het project is aangepast. Kan de beschikking worden gewijzigd?

In sommige gevallen is het mogelijk om de ontvangen rijksbijdrage in te zetten voor een andere locatie, project of maatregel. Lukt het niet om de maatregel/het project uit de beschikking uit te voeren, mail dan naar info@investeringsimpulsspv.nl. Dan zoeken we uit wat in uw situatie tot de mogelijkheden behoort.