Hoeveel geld is er beschikbaar voor de tweede tranche?

Voor de tweede tranche is € 100 mln. beschikbaar. Hiermee draagt het Rijk voor maximaal 50% bij aan infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen.