Hoe moet ik verantwoording afleggen?

Dit gaat via de SiSa-systematiek (Single information, Single audit) en wordt eenmaal per kalenderjaar uitgevraagd aan uw organisatie. Meer informatie over de SiSa-systematiek is hier te vinden.