Hoe lang loopt het ondersteuningstraject?

Het ondersteuningstraject loopt tot uiterlijk 1 december 2022, of eindigt eerder als het gereserveerde budget benut is. Tot half augustus 2022 richt het expertteam zich op vragen met betrekking tot de risicoanalyse. Vanaf half augustus 2022 wordt ook ondersteuning geboden bij het opstellen van uitvoeringsagenda’s. De ondersteuning bij het opstellen van risicoanalyse heeft echter wel voorrang, gezien de subsidievoorwaarden van de tweede tranche van de investeringsimpuls verkeersveiligheid (regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023). Om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage in het kader van deze regeling moet u namelijk beschikken over een risicoanalyse.