Hoe kan ik een aanvraag indienen?

In het Stroomschema aanvraagprocedure is stapsgewijs toegelicht hoe een aanvraag kan worden ingediend. Daarnaast kan het voorbeeld-aanvraagformulier handvatten bieden bij het invullen van het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kunt u tot en met 1 oktober 2022 sturen naar: aanvraagSPV@minienw.nl. Per e-mail heeft de voorkeur, maar per post is ook mogelijk: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat IBI F&I team Subsidies Postbus 20906 2500 EX DEN HAAG.