Hoe is de tweede tranche tot stand gekomen?

  • De contouren van de tweede tranche zijn bepaald op basis van verschillende bijeenkomsten met een klankbordgroep van gemeenten en provincies. Het verslag van deze klankbordgroep vindt u hier.
  • De ontwerpregeling is ter consultatie aangeboden aan IPO, VNG, de Vervoerregio’s en de Unie van Waterschappen.
  • Medio april 2022 is de regeling voor reactie aangeboden aan de Tweede Kamer (een zogeheten voorhangprocedure). Daarna volgt publicatie in de Staatscourant.