Aan wie moet ik verantwoording afleggen?

Het verzoek voor het invullen van het SiSa-formulier ontvangt de contactpersoon van uw organisatie digitaal via het CBS, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken. Na ontvangst wordt uw verantwoording over de regelingen Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (E20) en Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 (E84) met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedeeld.