Vraag en antwoord

Hier vind je binnenkort de antwoorden op de veelgestelde vragen over de tweede tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid.

Alle informatie over de eerste tranche (2020-2021) vind jeop deze pagina.

Investeringsimpuls-SPV

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Vragen stellen kan per mail via info@investeringsimpulsspv.nl.

Wat is de investeringsimpuls verkeersveiligheid?

Het Rijk heeft voor de periode 2020-2030 € 500 mln. beschikbaar om een extra impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het Rijk draagt hiermee voor maximaal 50% bij aan projecten die de verkeersveiligheid verbeteren op provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. De middelen worden in meerdere tranches besteed. De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 was de eerste tranche. De regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 is de tweede tranche. Voor de tweede tranche kun je naar verwachting vanaf 1 juli 2022 een aanvraag indienen.

Ik wil het Rijkslogo op een bouwbord plaatsen, kan dat?

Ja via Logo aanvragen | Inloggen | Rijkshuisstijl kun je het logo aanvragen.

Waar kan ik meer informatie vinden over SiSa (Single information, Single audit)?

Op www.rijksoverheid.nl/sisa vind je meer informatie over de gevraagde indicatoren van deze regeling.

Gaat het geld alleen naar infrastructurele maatregelen?

Binnen de investeringsimpuls is € 50 mln. opzijgezet voor innovatieve maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Daarbij kan gedacht worden aan projecten gericht op gedrag en technologie of experimenten vooruitlopend op definitieve inrichtingsmaatregelen. In 2022 moet helder worden op welke wijze dit geld beschikbaar komt.

Tweede tranche investeringsimpuls verkeersveiligheid: regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Hoe ziet de planning voor de tweede tranche eruit?

  • Medio april gaat de regeling naar de Tweede Kamer ten behoeve van de zogenaamde voorhangprocedure. Zodra de Tweede Kamer akkoord is met regeling, wordt deze gepubliceerd in de Staatscourant. De verwachting is dat de regeling op 1 juli 2022 opengaat. Aanvragen voor een rijksbijdrage kunnen tot en met 1 oktober 2022 worden ingediend.
  • In mei komen het aanvraagformulier en het rapport Kostenkengetallen 2022-2023 op deze website beschikbaar.

Heb je een vraag?

Staat jouw vraag er niet bij?
Neem dan contact op via info@investeringsimpulsspv.nl.