Regeling stimulering verkeersveiligheids-
maatregelen eerste tranche
(2020-2021)

Het eerste deel van het beschikbare geld is al besteed via de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021.

investeringsimpuls SPV

Uitkomsten
eerste tranche (2020-2021)

Gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen konden tot en met 1 september 2020 een rijksbijdrage van 50% aanvragen voor verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals de aanleg en het verbreden van fietspaden, veilige voetgangersoversteekplaatsen, het inrichten van schoolzones, het afwaarderen van 50 km/u wegen en de aanleg van kruispuntplateaus en rotondes.

Voor meer informatie over de uitkomsten van de regeling, lees de brief aan de Tweede Kamer. In de onderstaande infographic zijn de resultaten visueel gemaakt.

Klik op de afbeelding om de infographic te vergroten.

Achtergrondinformatie
Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

Vragen en antwoorden
eerste tranche (2020-2021)