Regeling stimulering verkeersveiligheids-
maatregelen tweede tranche (2022-2023)

Het tweede deel van het beschikbare geld is besteed via de Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023.

investeringsimpuls SPV

Uitkomsten
tweede tranche (2022-2023)

Gemeenten, provincies, vervoerregio’s en waterschappen konden van 1 juli 2022 tot en met 1 oktober 2022 een rijksbijdrage van 50% aanvragen voor verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals de aanleg en het verbreden van fietspaden, veilige voetgangersoversteekplaatsen, het inrichten van schoolzones, het afwaarderen van 50 km/u wegen en de aanleg van kruispuntplateaus en rotondes.

Voor meer informatie over de uitkomsten van de regeling, lees de brief aan de Tweede Kamer. In de onderstaande infographic zijn de resultaten visueel gemaakt.

Klik op de afbeelding om de infographic te vergroten.

Vragen en antwoorden
tweede tranche (2022-2023)