Sitearchief

Informatie van de overheid moet goed vindbaar zijn. Zowel informatie van nu als van vroeger. Oude informatie kan belangrijk zijn voor onze geschiedenis of cultuur. Ook kunnen burgers en bedrijven rechten ontlenen aan de informatie op een overheidswebsite. In een rechtszaak kan informatie van een overheidswebsite bijvoorbeeld als bewijsmiddel worden gebruikt. Daarom worden oude pagina’s van deze website bewaard. 

Dagelijks wordt er een kopie gemaakt. Wil je weten wat er eerder stond op deze website? Kijk dan op Sitearchief – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Site archive

Government information must be easy to find, whether it is current or from the past.

Old information can be important for our history and culture. In addition, both individuals and businesses can derive rights from information found on government websites. Such information can be used as evidence in lawsuits, for instance. This is why old pages of this website are archived.

A copy of the website is made each day. If you want to see what appeared on this website in the past, go to Sitearchief – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.