Uitleg aanvraagprocedure

De procedure om een rijksbijdrage aan te vragen bestaat uit vijf stappen.
Bekijk het schema hieronder voor toelichting op de stappen.


Let op:

 • Je kunt geen aanvraag meer doen.
Investeringsimpuls-SPV-verkeersveiligheidsillustratie

Stappen in de aanvraagprocedure

Klik op een van de stappen voor meer informatie.

Voorbereiden
Opstellen plan
Indienen aanvraag
Beoordeling aanvraag
Uitvoering en verantwoording

Stap 1 – Voorbereiden

Lees je in over de investeringsimpuls en de voorwaarden.

 • Maak gebruik van de website en lees de regeling.
 • Neem het aanvraagformulier en de menukaart van in aanmerking komende maatregelen goed door.

Stap 2 – Opstellen plan

Bepaal voor welke maatregelen je een rijksbijdrage aan wil vragen.

 • Stel een plan op met planning en begroting. 
 • Blijf binnen de bandbreedte van de kostenkengetallen.
 • Regel een besluit met ondertekening van een bestuurder. 

Stap 3 – Indienen aanvraag

Ga naar Aanvraag doen en vul het aanvraagformulier in.

 • Indienen kan tot en met 1 september 2020.
 • Iedere organisatie kan één aanvraag indienen met daarin meerdere maatregelen.Stap 4 – Beoordeling aanvraag

Het Ministerie van IenW beoordeelt jouw aanvraag op inhoud en volledigheid.

In principe ontvang je binnen 13 weken na de sluitingstermijn van de call de uitslag.

 • Zes weken na 1 september 2020 ontvang je een beschikking. 
 • Bij overschrijding wordt geprioriteerd op uitvoeringstermijn en datum van indienen.

Stap 5 – Uitvoering en verantwoording

Je kunt aan de slag met de uitvoering.

De besteding van de rijksbijdrage dien je te verantwoorden.

 • Bekijk de regeling voor de specifieke verantwoordingseisen.
 • Mogelijk word je door IenW gevraagd om mee te doen aan een evaluatieonderzoek.

Heb je nog vragen? Raadpleeg de Vraag en antwoord-pagina of neem contact op met de Helpdesk Investeringsimpuls SPV.