Aanvraag doen

Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Vervoerregio Amsterdam (VRA) werken we op dit moment de derde tranche verder uit. Eind 2023 wordt hier meer over bekend. Houd deze website in te gaten!

Investeringsimpuls homebeeld