Aanvraag doen

Vanaf 1 juli tot en met 1 oktober 2022 kan het aanvraagformulier worden ingediend. Via de knop hieronder kun je binnenkort het aanvraagformulier Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 downloaden. Sla het aanvraagformulier vervolgens op als PDF en open het bestand op je computer.

Ter ondersteuning kun je gebruikmaken van deuitleg over de procedure.Het ingevulde voorbeeld-aanvraagformulier kan ook handvatten bieden bij het invullen van het aanvraagformulier. Download hetvoorbeeld-aanvraagformulieren open het bestand op je computer.

Op 21 juni 2022 is het aanvraagformulier iets aangepast. Toegevoegd is dat bij de aanvraag een bewijs moet worden meegestuurd dat de bankrekening op naam staat van de aanvrager. Daarnaast is aanvullende informatie opgenomen over de btw.   

Investeringsimpuls homebeeld