Tips & tricks bij het invullen van de SiSa verantwoordingen

Heeft uw organisatie in 2020 en/of 2022 een rijksbijdrage ontvangen voor het aanleggen van verkeersveiligheidsmaatregelen, bekend onder de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid? Dan moet uw organisatie dit jaar de verantwoording over de regelingen Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 en/of 2022-2023 uiterlijk op 15 juli 2023 indienen. De verantwoording geschiedt jaarlijks volgens de Sisa-systematiek. Om u te helpen bij het indienen van een correcte verantwoording, vindt u hier tips & tricks bij het invullen van de SiSa verantwoordingen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@investeringsimpulsspv.nl.